logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
Strömgatan 18, Stockholm, Sweden
(+46) 322.170.71
ouroffice@freestyle.com

Follow us

Bioasekuracja i dezynfekcja

Nasze systemy w technologii mgły wodnej cechują się wysoką wydajnością przy minimalnych kosztach eksploatacji, wszystkie produkty odznaczają się najwyższą jakością komponentów, łącznie z opatentowanymi dyszami niekapiącymi, które pozwalają na oszczędność wody, energii oraz zapewniają redukcję osadzania kamienia.

BIOASEKURACJA

Bioasekuracja jest to zestaw działań oraz środków podejmowanych w celu zapobiegnięcia powstania infekcji w budynkach na terenie ferm, które prowadzą chów i hodowlę zwierząt. Celem bioasekuracji jest utrzymanie chorób i wirusów zwierzęcych poza obszarem fermy, dzięki czemu masz pewność, że wszystkie zwierzęta, które na niej znajdują się, są zdrowe. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa minimalizowanie wystąpienia wszelkiego rodzaju ryzyka, które mogłoby nie tylko mieć szkodliwy wpływ na zwierzęta, ale też na budynki inwentarskie oraz inne zabudowania gospodarskie. Wprowadzenie tego typu programu określa się mianem ochrony fermy.
Procedury bioasekuracji oraz ochrony są ze sobą powiązane. W ten sposób możesz nie tylko poprawić status zdrowotny zwierząt, ale też efektywność produkcji. W tym celu należy jednak opracować, a następnie wdrożyć skuteczny program bioasekuracji. Pamiętaj, że czynniki związane z tym procesem dla poszczególnych ferm są różnorodne, dlatego też każda z nich powinna mieć przygotowany indywidualny plan.

DEZYNFEKCJA

Ogromną rolę w procesie bioasekuracji odgrywa dezynfekcja. Pod tym pojęciem kryją się wszelkie zabiegi, które mają na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników. Do dezynfekcji stosuje się metody fizyczne, chemiczne i termiczno-chemiczne.

Wyróżniamy kilka rodzajów zabiegów odkażania:
  • dezynfekcja profilaktyczna stała – to działania, które podejmujesz każdego dnia, by zapobiec występowaniu chorób zakaźnych.
  • dezynfekcja profilaktyczna okresowa – są to działania związane z przemieszczaniem zwierząt w fermie.
  • dezynfekcja wstępna – to wszystkie działania podejmowane po potwierdzeniu diagnozy o wystąpieniu choroby zakaźnej.
  • dezynfekcja bieżąca – są to działania podejmowane podczas występowania choroby zakaźnej.
  • dezynfekcja końcowa – wszystkie działania, które kończą akcję zwalczania choroby zakaźnej, jak np.: przywracanie pomieszczeń znajdujących się na fermie do normalnego użytku.