logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
Strömgatan 18, Stockholm, Sweden
(+46) 322.170.71
ouroffice@freestyle.com

Follow us

Chroń swoje gospodarstwo

Afrykański pomór świń - chroń swoje gospodarstwo

Chroń swoje gospodarstwo

Afrykański pomór świń – chroń swoje gospodarstwo

Afrykański pomór świń to niebezpieczny wirus. Za ochronę stada przed wirusem afrykańskiego pomoru świń odpowiada właściciel gospodarstwa i to on musi podjąć takie działania, które nie dopuszczą do zawleczenia choroby na teren fermy.
Jednym z elementów, które może przyczynić się do ochrony fermy przed wirusem /ASF jest, oprócz mat dezynfekcyjnych, jest instalacja bramy bioasekuracyjnej dla samochodów wjeżdżających na fermę.

Jakie zagrożenie stanowi afrykański pomór świń?

Stan zdrowia zwierząt żyjących w gospodarstwach musi być nieustannie kontrolowany przez właścicieli, bowiem są one narażone na zakażenie chorobami, a te wywołać mogą niewyobrażalnie duże straty. Ważny element w hodowli stanowi zatem odpowiednia profilaktyka, aby nie pozwolić na zakażenie, a w przypadku, gdy już dojdzie do choroby – diagnoza oraz leczenie. Ignorancja lub źle rozpoznane objawy doprowadzić mogą do ostrej kwarantanny, kosztownej rehabilitacji lub co gorsza – wybicia zwierząt. Wśród niebezpiecznych zakażeń nie tylko dla hodowli, ale także dla ludzi jest między innymi wąglik, wścieklizna czy tężec. Na szczęście choroby te z łatwością można zażegnać, podejmując leczenie antybiotykiem czy zastosować dawkę szczepienia. Nie każdego zakażenia można się jednak tak łatwo pozbyć, dlatego tak wielką zmorą jest choroba, która przybyła do krajów europejskich prosto z Afryki.

Afrykański pomór świń – jakie są fakty?

ASF, czym w skrócie określane jest zakażenie afrykańskiego pomoru świń, charakteryzuje się jako ostrą, groźną i zakaźną chorobę, która dotyka dziki, świnie domowe i świniodziki. Pierwszy raz zaobserwowano ją w Afryce, skąd prawdopodobnie przez ptaki lub kleszcze przeniosła się do Europy, zakażenie zanotowano między innymi w Portugalii, Hiszpanii, Białorusi, Rosji, a nawet w Polsce. Chorobę wywołuje wirus, na który nie są wrażliwe żadne inne zwierzęta, nie stanowi więc żadnego zagrożenia dla ludzi – mogą oni być jednak nosicielami wirusa, pozwalając na jego rozprzestrzenianie. Do ludzkiego organizmu może dostać się on przykładowo po spożyciu zakażonego mięsa, bowiem wirus wywołujący ASF jest nie tylko odporny na wysoką i niską temperaturę, ale także gotowanie, wędzenie czy procesy gnilne.

Jak reagować, gdy doszło do zakażenia?

Niełatwo jest natychmiast rozpoznać, jaki wirus rozprzestrzenił się w hodowli. Afrykański pomór świń przejawia się podobnymi objawami jak w przypadku klasycznego pomoru świń oraz pasterelozy. Charakterystycznymi zachowaniami wśród zwierząt dotkniętych ASF są poronienia, brak apetytu, kaszel, biegunka, drgawki, zapalenie spojówek, apatia i padnięcia. Po zaobserwowaniu takich objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii, który potwierdzi lub wykluczy chorobę. Okres inkubacji trwa około tygodnia, a ponieważ jest to bardzo krótki czas, brak działania będzie prowadził do ogromnych strat nie tylko dla gospodarstwa, ale także kraju. Jak postępuje się w przypadku zdiagnozowania choroby?

Afrykański pomór świń jest dolegliwością, na której powstrzymanie nie istnieje żadna szczepionka ani antybiotyk. Odpowiednie służby po diagnozie są więc zmuszone do unicestwienia wszystkich zarażonych zwierząt oraz zutylizowania ich zwłok. Następnie dochodzi do oczyszczenia i zdezynfekowania całego terenu specjalnymi środkami biobójczymi. Niszczona jest pasza oraz wszelkie substancje i produkty pochodzące od świń, co drastycznie ogranicza możliwość sprzedaży wieprzowiny. Dla właściciela gospodarstwa narzucany jest zakaz posiadania świń przez okres czterdziestu dni, a najbliższe otoczenie oznacza się jako obszar zagrożony. Stan zdrowia świń na pobliskich terenach jest dogłębnie analizowany i stale nadzoruje się, czy wirus nie przedostał się dalej.

Profilaktyka w hodowli

Według doniesień Inspekcji Weterynaryjnej, najwięcej punktów, w których diagnozuje się afrykański pomór świń, to miejsca nielegalnego obrotu zwierzętami i produktami zwierzęcymi. Ta niekorzystna działalność człowieka, pomimo restrykcyjnych nakazów oraz kontroli nie zanika i właśnie ona w największej mierze przyczynia się do rozprzestrzeniania choroby. Warto zatem zmniejszać ryzyko wystąpienia ASF we własnym gospodarstwie trzymając się pewnych zasad. Co może pomóc w takiej profilaktyce?

Przede wszystkim dostarczanie zwierzętom paszy z rzetelnego i sprawdzonego źródła, omijanie produktów niewiadomego pochodzenia. Zaleca się także zakup świń wyłącznie oznakowanych i posiadających świadectwo weterynaryjne. Znaczącą rolę odgrywa także higiena i warunki, w których przebywają zwierzęta. Afrykański pomór świń ma mniejsze szanse na przedostanie się do gospodarstw, w których stosuje się maty dezynfekcyjne. Należy także ograniczyć do minimum dostęp dzikich zwierząt do magazynów, w których przetrzymywana jest pasza i ściółka. Warto także kontrolować zatrudnione osoby – najlepiej, by pracownikami nie były postronne osoby, ani takie, które posiadają własną hodowlę świń. Bezwzględnie należy unikać kontaktu z padłymi świniami, a w przypadku, gdy do takiego kontaktu dojdzie – jak najszybciej zdezynfekować ręce, odzież i obuwie.

Straty związane z chorobą

Gospodarstwo dotknięte zakażeniem boryka się z ogromnymi, wręcz niewyobrażalnymi szkodami. Właściciel traci nie tylko zwierzęta, ale także pasze i produkty zwierzęce przeznaczone do sprzedaży. W takich sytuacjach, gdy Inspekcja Weterynaryjna stwierdzi wystąpienie ogniska ASF, a podczas hodowli trzymano się zasad rejestracji i identyfikacji, gospodarz otrzymuje odszkodowanie pokrywające straty.

Więcej o działaniach bioasekuracyjnych można znaleźć na:

www.wetgiw.gov.pl”
http://www.wetgiw.gov.pl/artykuly/314/pliki/20160830120554_przewodnikstrefyasfrtf.pdf

W lipcu weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1333/1
Celem przyjętego rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia programu bioasekuracji jest wyeliminowanie ryzyka zawleczenia afrykańskiego pomoru świń do gospodarstw z terenów zagrożonych ASF, w których są utrzymywane świnie.